W tym roku  36 wozów bojowych zostanie przekazanych Ochotniczym Strażom Pożarnym. Samochody specjalne pomogą walczyć na przykład z wyciekiem płynów z pojazdów.