Moderowane było ono przez eksperta w zakresie turystyki i promocji produktów lokalnych, trenera biznesu Adama Karpińskiego. Miało na celu przedstawienie i zaakcentowanie podstawowych i niezbędnych dla skuteczności zasad funkcjonowania branży usługowo-handlowej, czyli komunikacji, wizerunku i emocji.

Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu pod nazwą ”Akademia Małego Biznesu”. Świdniccy przedsiębiorcy mieli okazję do zdobycia wiedzy, wskazania dobrych praktyk, pozielenia się doświadczeniami jak i problemami.

Jest to próba uzmysłowienia ważności dla miasta i naszej świdnickiej społeczności, unikatowych i lokalnych przedsięwzięć prowadzonych przez mikro i małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że działalność usługowo-handlowa, będąca tradycją naszego miasta, w dzisiejszych realiach gospodarki rynkowej jest trudna w prowadzeniu i wymaga ogromnej kreatywności, pracy i zaangażowania.

- Dzisiaj społeczeństwo jest wygodne ale i wymagające, dlatego usługi będą miały szansę rozwoju, a w gestii przedsiębiorcy jest przedstawienie wyróżniającego się, indywidualnego pomysłu na dotarcie do potencjalnego klienta. Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę, jak ważna w branży usługowej i handlowej jest jakość i unikalność, zarówno produktu jak i obsługi. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie inspiracją dla naszych uczestników do przeprowadzenia samodzielnych analiz i ocen własnych działań oraz potrzeb klientów, co niewątpliwie przełoży się na ich rozwój i sukces zawodowy. Jednocześnie pozwoli być konkurencyjnym i zbudować przeciwwagę dla propozycji dużych marketów i galerii handlowych”  – powiedziała Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Kolejne spotkanie z cyklu „Akademii Małego Biznesu” odbędzie się w przyszłym roku i dotyczyć będzie kreowania wizerunku firmy.