Projekt dla dolnośląskich szkół, mający zapobiegać uzależnieniom wśród dzieci.