Prawnicy proszeni są głównie o porady dotyczące prawa cywilnego, spadkowego, rzeczowego, ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej, spraw alimentacyjnych, administracyjnych, majątkowych i karnych. Ich pomoc najczęściej polega na wskazywaniu zainteresowanym konkretnego sposobu rozwiązania problemu prawnego i udzielaniu informacji. Sporządzają także projekty pism w różnych sprawach. Jednorazowo poświęcają swym klientom od 15 minut do ponad godziny.

Przypomnijmy. W Legnicy prowadzone są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: punkty nr 1 i 2 (Legnica, ul. Kościuszki 38) czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; punkty nr 3 i 4 (Legnica, ul. Witelona 8) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Nieodpłatna pomoc prawna w punktach przy ul. Witelona 8 świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe przy ul. Kościuszki 38 porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych.