Podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk, prowadzą działalność głównie W społecznych celach. Są to między innymi spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i organizacje pozarządowe. We Wrocławiu od niespełna dwóch lat funkcjonuje Cafe Równik, w której role barmanów i kelnerów pełnią osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Czas przed pandemią była dla pracowników klubo-kawiarnii okresem największego rozwoju.

- Ja zamknęłam kawiarnie dużo wcześniej, niż to było konieczne. Dla naszych podopiecznych to była nowa sytuacja, która niosła za soba nowe wymagania. Oni się tym bardzo stresowali. Zostali zwolnieni z obowiązków i odesłani do rodzin - mówi prof. Małgorzata Młynarska, prezes Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera podmioty ekonomii społecznej. W obecnej sytuacji wprowadził kilka ułatwień w spłacie pożyczek, które pozwolą im przetrwać ten trudny okres.

- Od 20. marca wprowadziliśmy możliwość wystąpienia o zawieszenie spłat, dodatkowej karencji, wakacji kredytowych i obniżenie oprocentowania, tak, żeby pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten czas -  dodaje Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oprócz pomocy w spłacie pożyczek już zaciągniętych, BGK wprowadza produkt, który będzie dostępny od ostatniego tygodnia kwietnia.

- Produkt analogiczny do adresowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, czyli wsparcia płynnościowego dla podmiotów ekonomii społecznej - tłumaczy dyrektor BGK.

 Czym będzie się wyróżniał ?

- Bardzo niskie oprocentowanie, nawet 12 miesięczną karencje w spłacie i bardzo korzystne zabezpieczenie wekslowe, nie wymagamy tzw. twardego zabezpieczania - podsumowuje dyrektor BGK. 

Cała załoga Cafe Równik czeka, aż będzie mogła wrócić do pracy, w nadziei, że miejsce przetrwa trudny czas zamknięcia. 

- Smutek ogrania, bo nie pracujemy, ale duch w nas pozostaje niezmienny. Chcemy utrzymać naszą klubo-kawiarnię - kończy prezes Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, Podopieczni nie wrócą do kawiarnii do czasu, kiedy ich praca  nie będzie w pełni dla nich bezpieczna.