Współpraca z koreańskim miastem i dalszy los szkoły na ul. Lutra

Radni przegłosowali uchwałę o zawiązaniu partnerstwa z koreańskim miastem Cheongju. Rada nie była jednak jednomyślna. Pojawiły się pytania o bilans kosztów i korzyści.

- Jakie korzyści z tego tytułu będą mieli podatnicy Wrocławia. Czy z tego tytułu podpiszemy jakąś umowę z Cheongju, czy z firmą z tego miasta i co my z tego po prostu będziemy mieli. Niestety nie uzyskałem odpowiedzi na te pytania, dlatego się wstrzymałem podczas głosowania - wyjaśnia swoją decyzję Piotr Maryński, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Tematem, który podzielił radnych był dalszy los szkoły przy ulicy Marcina Lutra. Likwidacji placówki sprzeciwia się dolnośląski kurator oświaty, ale zdaniem radnej Wolak ta decyzja jest zła.

- Dezorganizuje tak na prawdę proces dydaktyczny i wychowawczy tej młodzieży, która de facto jest już w szkole na ulicy Parkowej, bądź w szkole na ulicy Kamiennej. Tam są też nauczyciele - argumentuje Ewa Wolak, radna Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego.

Czy urzędnik wprowadził radnego w błąd?

Radni zajęli się także sprawą inwestycji na Wojszycach. Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Szarych Szeregów, wbrew obietnicom, nie posiada wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

- Mieszkańcy byli zaniepokojeni tą budową, a głównie chodziło im o miejsca postojowe, o to gdzie mieszkańcy tej nowej inwestycji będą parkowali - wyjaśnia Mirosław Lach, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego błędnie poinformował radnego, przez co on wprowadził w błąd mieszkańców Wojszyc. Rada jednomyślnie poparła wystosowanie skargi na Inspektora.

- Otrzymywałem odpowiedź, że w tej inwestycji będą podziemne miejsca parkingowe. Dopiero teraz, gdy inwestycja dobiega końca mieszkańcy zauważyli, że jednak tych garaży podziemnych nie ma. Zapytałem wprost: no jak to jest, że przez tak długi okres czasu byłem informowany, że te miejsca postojowe będą - mówi radny Lach.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej jest zaplanowana na 26. marca.