Pieniądze na budowanie dróg gminnych i powiatowych i realizacja tych zadań mają być impulsem do rozwoju dla samorządów, ale także małych i średnich firm. 

- Fundusz Dróg Samorządowych spełnia jednocześnie kilka celów. To wielki program modernizacyjny. W obecnych okolicznościach spadku aktywności gospodarczej to jest wielki porgram aktywizacji gospodarczej i wielki program szansa dla mikro małych i średnich firm budowlanych, a wreszcie to jest tworzenie nowych miejsc pracy dla personelu i wykwalifikowanej kadry budowlanej - mówi Mateusz Morawiecki, premier RP.

W poprzednim roku na Fundusz Dróg Samorządowych przeznaczono ponad 6 milionów złotych. Teraz do budowy lub remontu planowane jest prawie 3 i pół tysiąca kilometrów dróg w całym kraju. W województwie dolnośląskim będzie to 116 kilometrów.

- W Polsce, w odróżnieniu od chociażby Niemiec, Austrii lub innych państw, nie zamrożono inwestycji. Przedsiębiorcy zapewniają, że na budowach zabezpieczają i będą zabezpieczali przed zakażeniem swoich pracowników na tyle, na ile to jest możliwe - wyjaśnia Andrzej Adamczyk, ministrer infrastruktury RP.

- Informacje, które otrzymuję od Głównego Inspektora Sanitarnego są takie, że na budowach mamy pewien typ pracy i przeprowadzania konkretnych czynności, że nie ma z tego sektora znaczącej liczby nowych przypadków zarażenia koronawirusem - dodaje Mateusz Morawiecki, premier RP.

W najbliższych 9 latach na budowę dróg w ramach tego funduszy planowane jest przeznaczenie łącznie 36 milionów złotych.