Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił swoje doroczne przemówienie. Transmisja z tego wydarzenia przeprowadzona została w biurze informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Po jej zakończeniu odbyła się tam również debata na temat stanu Unii Europejskiej  udziałem ekspertów Joachim Tomczyk