Doszło do 782 zdarzeń: 426 dotyczyło wiatrołomów, 178 zalanych posesji, piwnic i garaży, 35 uszkodzonych lub zerwanych dachów, w tym z 28 z budynków mieszkalnych. Dwie osoby zostały poszkodowane: jedna w powiecie oleśnickim i ratownik OSP w powiecie milickim. Straż odnotowała najwięcej interwencji w powiatach: oleśnickim - 150, wrocławskim - 75 i wołowskim - 71.