Poszukiwania ratowników z wykorzystaniem quada nie przynosiły efektu, więc ściągnięto wsparcie ze strony ratowników z Czarnej Góry. Ostatecznie zarządzono wyprawę ratunkową i około północy ratownicy dotarli do zaginionych. Ci w stanie dobrym, choć zmarznięci i zmęczeni, przebywali w wiacie turystycznej.

W akcji brało udział 25 ratowników, 4 quady i 2 skutery.