Fundusz Gwarancji Płynnościowych to gwarancja spłaty kredytów. Przedsiębiorca zarządzający średnią lub duża firmą, biorąc kredyt, chce zapewnić płynność finansową swojej firmie. Kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie może być przeznaczony na spłatę innego zobowiązania. 

- Ten fundusz będzie ułatwiał dostęp do finansowania płynnościowego, czyli obrotowego. Tak, aby przedsiębiorca mógł regulować swoje bieżące wydatki i mógł przygotwać się na działalność po zakończeniu pandemii - mówi Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży Departamentu Gwarancji i Poręczy BGK.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest skierowany do dużych firm, które jeszcze w zeszłym roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na początku lutego bieżącego roku nie miały zaległości w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie, ani w banku kredytującym.

- Mogą się ubiegać firmy, które zostały dotknięte skutkami pandemii. Ubiegając się o to wsparcie firmy musza wykazać jak pandemia wpłynęła na ich działalność  - dodaje Robert Kasprzak, dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami BGK.

- Tutaj mówimy już o dużych kwotach kredytu. Maksymalna jednostkowa gwarancja to 200 milionów złotych. Ta gwarancja obejmuje 80% zabezpieczenie kredytu na 27 miesięcy - wyjaśnia dyrektor Natkański.

Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie BGK.

- Gwarancja ma także atrakcyjną stawkę prowizyjną. Wyliczoną na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej - podsumowuje dyrektor Natkański.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.