Все більше іноземців цікавляться купівлею машини в Польщі. Вибрати марку

та модель авто - це лише пів справи. Далі виникають питання у її оформленні.

На цьому етапі у багатьох виникають труднощі, через неознайомленість з

місцевими законами.

Coraz więcej obcokrajowców jest zainteresowanych kupnem samochodu w Polsce.

Wybór marki i modelu samochodu to dopiero połowa sukcesu. Później pojawiają się

pytania dotyczące rejestracji auta. Na tym etapie wielu osób ma trudności z powodu

nieznajomości przepisów.

Українець Євген Белецький кількі місяців тому зареєстрував свою автіву.

Ділиться, очікував, що цей процес триватиме довше. В реальності витратив

лише один день.

Ukrainiec Evgen Beletsky zarejestrował swój samochód kilka miesięcy temu. Mówi, że

spodziewał się, że ten proces potrwa dłużej. W rzeczywistości rejestracja samochodu

zajęła mu jeden dzień.

- Потрібно було надати мельдунок, песель, паспорт, умова купівлі-продажі,

номерні знаки і техпаспрт.Хвилин 15 треба зачекати, після цього вона

видає тимчасовий техпаспорт, номера і ті їдеш. Після того, як поїздеш тижня з

2 приходить смс на телефон, або вони телефонують і кажуть ваші документи

готові, можете приїхати забрати.

- Trzeba było dostarczyć meldunek, pesel, paszport, warunek kupna-najmu, tablice

rejestracyjne i świadectwo techniczne. Trzeba czekać 15 minut, po czym kobieta

wystawia tymczasowy paszport techniczny, numery”. Po 2 tygodniach podróży na twój

telefon przychodzi SMS lub dzwonią i mówią, że dokumenty są gotowe, możesz przyjść i

je odebrać. - mówi Evgen Beletsky - Ukrainiec, który kupił samochód w Polsce

 

Для реєстрації грузових авто схема подачі документів ідентична.

W przypadku rejestracji samochodów ciężarowych proces składania dokumentów jest

identyczny.

- Подавався паспорт, подавався договір купівлі-продажу.Отримали

тимчасовий техпаспорт і за три тижні вже мав основний.

- Złożyłem paszport oraz umowę kupna-sprzedaży. Otrzymałem tymczasowy paszport

techniczny i już za trzy tygodnie miałem paszport podstawowy.- mówi Sergey Vodopyan – Ukrainiec, który kupił samochód w Polsce

В Центрі обслуги мешканця, говорять процес реєстрації машини у мігрантів

відбувається так само як і у поляків. Головне - зібрати увесь перелік

документів. Почекати на оформлення тичасового техпаспорта і через місяць

забрати оригінал.

W Centrum Obsługi Mieszkańców mówią, że proces rejestracji samochodu u migrantów

przebiega tak samo, jak u Polaków. Najważniejsze jest zebranie całej listy dokumentów. Później trzeba poczekać na rejestrację tymczasowego paszportu technicznego i za miesiąc można odebrać

oryginał.

- Jeżeli jest to pojazd kupiony tutaj, w Polsce i zarejestrowany trzeba mieć dowód

rejestracyjny, dokument własności, czyli umowę kupna, fakturę zakupu, kartę

pojazdu i tablicę rejestracyjną. - mówi Małgorzata Cieszko

- Якщо це транспортний засіб, куплений тут у Польщі та зареєстрований,

необхідно мати реєстраційне посвідчення, документ про право власності, тобто

договір купівлі-продажу, накладну на придбання, карту транспортного засобу

та реєстраційний номер.

Щоправда в техпаспотрі іноземця має бути вказаний термін актуальності

карти побиту або візи.

Jednak w dowodzie rejestracyjnym cudzoziemca musi wskazywać okres ważności karty

pobytu lub wizy.

- Jeżeli karta pobytu jest ważna do jakiegoś tam dnia, to tą datę umieści się w dowodzie

rejestracyjnym. Datę tą można zmienić, jeżeli będzie wyrobiona nowa karta pobytu lub

nowa wiza, z nową datą ważności. - mówi mówi Małgorzata Cieszko

“Якщокарта побиту дійсна до якогось дня, ця дата буде занесена в

реєстраційне посвідчення. Цю дату можна змінити, якщо буде видана нова

карта побиту або нова віза з новою датою дії”

Важливо знати - в випадку коли строк карти побиту вже закінчився і особа

чекає на виготовлення нової - термін важності техпаспорта не втрачає своєї

актуальності. Варто лише після виготовлення карти звернутися до Уженду

для зміни дати в доводі.

Warto wiedzieć - w przypadku, gdy upłynął już termin karty, a osoba czeka na okazanie

nowej - dowód rejestracyjny nie traci ważności. Konieczne jest

skontaktowanie się z urzędem dopiero po zrobieniu karty, aby zmienić datę w dowodzie rejestracyjnym.

 

Пологи в Польщі не є рідкістю серед громадян України – як тих, хто постійно

проживають в країні, так і тих, які приїжджають за кордон лише з цією метою. Що варто

пам’ятати, готуючись до народження малюка в Польщі?

Poród w Polsce nie jest rzadkością wśród obywatelek Ukrainy - zarówno tych, które mieszkają tu na stałe, jak i tych, które przyjeżdżają z Ukrainy tylko w tym celu. O czym należy pamiętać

przygotowując się do narodzin dziecka w Polsce?

Українка Надія Стукалова 2 рази народжувала в Польщі. Перший раз приїхала на самі

роди, другий - пройшла у Вроцлаві весь період вагітності. Ділиться, першим ділом

майбутній мамі варто стати на облік до лікаря - підійде як приватна клініка, так і

державна. Для цього необхідно зібрати низку документів.

Ukrainka Nadiia Stukalova urodziła dwójkę dzieci w Polsce. Pierwszy raz przyjechała dopiero na poród, za drugim razem spędziła cały okres ciąży we Wrocławiu. Mówi, że pierwszą rzeczą dla przyszłej mamy powinna być rejestracja u lekarza - odpowiednia będzie zarówno przychodnia prywatna, jak i państwowa. Aby zarejestrować się w szpitalu, trzeba zebrać ze sobą kilka niezbędnych dokumentów.

– Обов’язково з собою вони хочуть песель, вони обов’язково дивляться на паспорт,

бажано, щоб була діюча віза або хоча б був зроблений внесок на карту побиту. Загалом

перебування має бути легальним. Обов’язкова умова є песель, тому що на песель

дописують всі аналізи. – говорить Надія Стукалова

– Zdecydowanie trzeba mieć ze sobą pesel, na pewno patrzą na paszport i na to czy

wiza jest ważna lub czy jest karta pobytu. Pobyt musi być legalny” + „Pesel jest

warunkiem koniecznym, ponieważ wszystkie badania są rejestrowane. – mówi Nadiia Stukalova.

Пологи в Польщі є безкоштовними, але головна умова - жінка має бути застрахована в

ЗУС.

Poród w Polsce jest bezpłatny, ale jest jeden warunek - kobieta musi być ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

“Jeśli osoba ma własny tytuł do ubezpieczenia, to znaczy pracuje i pracodawca zgłosił osobę do

ubezpieczenia, to taka osoba ma prawo do świadczeń zdrowotnych i korzysta z zaświadczeń

zdrowotnych, za które płaci NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. – mówi 

Joanna Mierzwińska - rzeczniczka prasowa NFZ DOW we Wrocławiu

– Якщо особа має власне страхування, тобто працює і працедавець сплачує страхування,

ео така особа має право на пільги для здоров’я і користується пільгами, за які платить

НФЗ, тобто Національний Фонд Охорони Здоров’я.

Якщо страхування немає, то народжувати вже доведеться за гроші, в середньому 3500-5000

злотих. Та тут варто знати, що жінка може скористатися срахуванням чоловіка.

W przypadku, kiedy kobieta rodząca jest nieubezpieczona za poród trzeba będzie zapłacić.

Średni koszt porodu to 3500- 5000 złotych. Ale warto jednak wiedzieć, że kobieta może skorzystać z ubezpieczenia męża.

Joanna Mierzwińska - rzeczniczka prasowa NFZ DOW we Wrocławiu

“Nawet jak nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, ale ma ubezpieczonego małżonka, to też małżonek

może zgłosić do ubezpieczenia taką osobę i na tej podstawie również korzystać zaświadczeń zdrowotnych. – mówiJoanna Mierzwińska - rzeczniczka prasowa NFZ DOW we Wrocławiu

— Навіть, якщо немає власного страхування, а чоловік є застрахований, то чоловік може

записати до свого страхування таку особу і керюючись тим також користуватися послугами

страхування.

Після народження, малюка варто зареєструвати в Управлінні Цивільного стану.

Po urodzeniu dziecko powinno zostać zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego.

– Автоматчно як тільки жінка народжує, від шпиталю отримується така картка, де зазначена

дата, година, коли ви маєте приїхати до Управління цивільного стану і зареєструвати свою

дитину.

– Automatycznie, gdy tylko kobieta urodzi, w szpitalu otrzymuje kartę, na której wskazana jest data, i godzina, kiedy należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i zarejestrować dziecko. – mówi Nadiia Stukalova

В Управлінні із собою варто мати паспорт, свідоцтво про шлюб з присяжним перекладом.

Варто пам’ятати від дати народження мати має 21 день аби зареєсрувати свого малюка. В

випадку неявки Ужонд сам присвоює ім’я малюку на свій розсуд.

W Urzędzie trzeba mieć ze sobą paszport i akt małżeństwa z w języku polskim przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego. Należy pamiętać, że od urodzenia mama ma 21 dni na zarejestrowanie dziecka. W przypadku niestawienia się w urzędzie, urząd przydziela imię dziecku według własnego uznania.

Як правило, свідоцтво про народження дитини видається відразу.

Z reguły akt urodzenia dziecka jest wydawany natychmiast.

 

Освіта не має віку. Отримати її в Польщі може не тільки молодь, але і особи

старшого віку. Зробити це можна, вступивши до поліцеальної школи. Простими

словами це технікум,після закінчення якого можна отримати диплом

міжнародного зразка.

Edukacja nie ma wieku. W Polsce wykształcenie mogą zdobyć nie tylko osoby młode, ale

także starsze. Jedna z opcji jest wybór szkoły policealnej, czyli placówki, w której można

zdobyć zawód. Jest to szkoła, po ukończeniu której można otrzymać dyplom o

międzynarodowym standardzie.

Поліцеальні школи готують переважно фахівців технічного сектору або сфери

послуг. Система навчання передбачає максимальну кількість практичних занять.

Рекрутувати до шкіл можуть особи від 18-60 років.

Szkoły policealne kształcą głównie specjalistów z branży technicznej lub usługowej. System

szkoleń zapewnia maksymalną liczbę zajęć praktycznych. Rekrutować się do szkół mogą

osoby w wieku 18-60 lat.

- Sama nazwa wskazuje “po liceum”, bądź “po technikum”, więc mamy tutaj kierunki

medyczne, policealne kierunki i również kursy kwalifikacyjne”. “jeśli chodzi o medycznych

kierunkach to na przykład higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta

zajęciowy. Jeżeli chodzi o policealne to na przykład florysta, technik usług kosmetycznych,

technik bezpieczeństwa i higieny pracy. - Alicja Słowińska - kierownik oddziału Szkoły Policealnej Plus Edukacja

Школи поліцеальні мають кілька переваг. По-перше досить короткий термін

навчання. В залежності від складності спецальності курс триває близько 1-2 роки.

По-друге доступність, адже навчання для дорослих в Польщі може бути як

безкоштовним, так і платним. По-третє еластичний графік занять.

Szkoły policealne mają kilka zalet. Po pierwsze: dość krótki okres nauki. W zależności od

złożoności specjalności kurs trwa od roku do dwóch lat. Po drugie: dostępność, bo edukacja dorosłych w Polsce może być zarówno bezpłatna, jak i płatna. Po trzecie: elastyczny harmonogram zajęć.

Alicja Słowińska - kierownik oddziału Szkoły Policealnej Plus Edukacja

“Kształcimy słuchaczy w trybie zaocznym, czyli co drugą sobotę i niedziele również w trybie

stacjonarnym, czyli przeważnie zajęcia odbywają się co tydzień, również w weekendy, ale

takze w piątki w godzinach wieczornych”.

Українка Маріанна Моргун в цьому році вступає на навчання до поліцельної

школи на спеціальність опікун медичний. Процес рекрутації, говорить не важкий.

W tym roku Ukrainka Marianna Morgun rekrutuje do szkoły policealnej, na kierunek

opiekunka medyczna. Jak mówi, proces rekrutacji nie jest trudny.

Marianna Morgun - Ukrainka, która zamierza uczyć się w szkole policealnej.

“Рекрутация проходит очень легко, документы нужны такие как атестат о

среднем образоввании, если это украинский атестат, то нужно перевод на

польский, также паспорт, так же заявление, которое заполните в полицеальной

школе и медосмотр, направление вам дадут в школе, так же нужно подтверждение

о легальном перебывнии в Пoльше”

„Rekrutacja jest bardzo łatwa, potrzebne są dokumenty takie jak: świadectwo dojrzałości, jeśli

jest to świadectwo ukraińskie, to potrzebne jest tłumaczenie na język polski, również

paszport, a także wniosek, który wypełniasz w szkole policealnej i badanie lekarskie(

otrzymasz skierowanie na badania w szkole), potrzebujesz też potwierdzenie legalnego

pobytu w Polsce.

Українка Олена Гаркуша закінчує вже 2 спеціальність в школі поліцеальній.

Оцінює якість освіти досить позитивно. Говорить викладачі намагаються донести

знання чітко та в зрозумілій формі.

Ukrainka Olena Garkusha kończy już drugą specjalność w szkole policealnej.

Pozytywnie ocenia jakość edukacji. Mówi, że nauczyciele starają się przekazać wiedzę jasno

i zrozumiale.

Olena Garkusha- Ukrainka, która uczy się w szkole policealnej

“Нравится очень подход учителей и даже то, что ты иностранец все равно

отношение хорошее, с пониманием относятся и пытыются максимально так

донеси информацию, чтобы понял иностранец все”

„Bardzo podoba mi się podejście nauczycieli i nawet to, że jesteś obcokrajowcem nie zmienia ich

dobrego nastawienia. Traktują uczniów z wyrozumiałością i starają się przekazać jak najwięcej informacji, aby cudzoziemiec wszystko zrozumiał”

Після успішного закінчення школи є можливість швидко знайти гарну роботу.

Отримавши диплом про закінчення такого навчання, можна працювати як у

Польщі, так і в інших країнах ЄС, але для цього варто здати державний іспит.

Po ukończeniu studiów można szybko znaleźć dobrą pracę. Po uzyskaniu dyplomu

ukończenia takiego szkolenia w szkole policealnej jest możliwość pracowania w Polsce i innych krajach UE, ale warto zdać egzamin państwowy.

Olena Garkusha- Ukrainka, która uczy się w szkole policealnej

“Если не сдашь, то ничего страшного, сетификат об окончании школы ты все

равно получаешь, а если ты сдаешь государственный тест, то тогда уже

квалификация подтверждаетсся и ты можешь работать основным бухгалтером и

работать в странах Европейского Союза”

„Jeśli nie zdasz, to w porządku, nadal otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, ale jeśli

zdasz egzamin państwowy, twoje kwalifikacje są już potwierdzone i możesz pracować jako

główny księgowy i pracować w krajach Unii Europejskiej”

Рекрутація на школи поліцеальні у розпалі. Ознайомитись із списком

спеціальностей та умовами навчання можна на офіційних сторінках шкіл в

інтернеті.

Rekrutacja do szkół policealnych nadal trwa. Z listą specjalności i warunków

nauczania można zapoznać się na oficjalnych stronach internetowych szkół.

 

Dobra forma psychiczna jest tak samo ważna jak forma fizyczna. Osoby, które mają problemy lub doświadczenia z chorobą psychiczną mogą znaleźć pomoc w Fundacji Opieka i Troska, która prowadzi we Wrocławiu Dom Wspólny. Jest to miejsce, w którym osoby z chorobami psychicznymi mogą próbować usamodzielnić się w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

- Oferujemy miejsca usamodzielniające i treningowe dla osób, które chcą w takich kontrolowanych i przyjaznych warunkach spróbować samodzielności, spróbować, nauczyć się rzeczy, których wcześniej mogli nie doświadczyć lub z różnych przyczyn po kryzysie psychicznym potrzebują takiego miejsca do rekonwalescencji.- mówi SONIA NUC – KOORDYNATORKA DOMU WSPÓLNEGO

Потрапляють сюди особи з різними видами психічних проблем та депресіями.

Przyjeżdżają tu osoby z różnymi typami problemów psychicznych i depresją.

- Tak naprawdę ze wszystkimi rozpoznaniami zaczynającymi się od “F”. Oferujemy wsparcie dla osób, które mają rozpoznanie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. - mówi SONIA NUC – KOORDYNATORKA DOMU WSPÓLNEGO

В середині Дом Вспульний виглядає як великий багатокімнатний будинок. Люди живуть тут за певним графіком, мають свої обов’язки. Можуть також працювати.

Wewnątrz Dom Wspólny wygląda jak duży dom z wieloma pokojami. Ludzie żyją tu wedługharmonogramu, mają swoje obowiązki. Mogą też pracować.

- Ось так виглядає одна із кімнат. Вона чоловіча на три особи. Загалом таких кімнат 5 і всі вони поділені на чоловічі та жіночі.

- Tak wygląda jeden z pokoi. Jest to 3 osobowy pokój, przeznaczony dla mężczyzn. W sumie jest 5 takich pokoi i wszystkie są podzielone na męskie i damskie.

- Maksymalne dom jest przeznaczony dla 16 osób” + “Uczestnicy wstają około 8:30”. “Mamy w ciągu dnia czas na gotowanie posiłków, uczestnicy gotują te posiłki przy wsparciu opiekunów. Tutaj ćwiczymy również takie umiejętności jak stabilizacja rytmu domowego, bo on jest znaczący dla zdrowia psychicznego.- mówi SONIA NUC – KOORDYNATORKA DOMU WSPÓLNEGO

- будинок призначений для 16 осіб. Учасники встають близько 8:30.Ми протягом дня маємо час на приготування їжі; учасники готують цістрави за підтримки своїх вихователів" + Тут ми також практикуємо такі навички, як стабілізація цього домашнього ритму, адже він важливий для психічного здоров'я.

Також протягом дня мешканці будинку беруть участь у тренінгах, розмовах з психологом, мають заняття з англійської мови. В ході таких лекцій особи вчаться пінавати себе, знаходити цілі та вчаться спралятися із складнощами.

Również w ciągu dnia mieszkańcy domu biorą udział w szkoleniach, rozmowach z psychologiem, mają zajęcia z języka angielskiego. Podczas takich wykładów uczestnicy uczą się poznawania siebie, szukania celów i radzenia sobie z trudnościami.

- Ось тут відбуваються тренінги, лекції та розмови з психологами. У вільній хвилині мешканці мають змогу подивитися телевізор та навіть пограти на PlayStation.

- Tutaj odbywają się szkolenia, wykłady i rozmowy z psychologami. W wolnym czasie mieszkańcy mogą oglądać telewizję, a nawet grać na PlayStation.

Скористатися послугами будинку можуть також мігранти, але за 2 умов - особа має

проживати у Вроцлаві та розуміти польский на комунікативному рівні.

Migranci mogą również korzystać z usług domu, ale pod 2 warunkami: muszą mieszkać we Wrocławiu i komunikować się w języku polskim.

- Potrzebujemy dowód tożsamości, czasem może to być karta pobytu, jeśli jest. Myślę, że taką ważną kwestią jest także umiejętność posługiwania się językiem polskim” +Jeśli ktoś chciałby tu zamieszkać, a w ogóle nie posługuje językiem polskim, to będzie to tyle trudne, że nie będziemy w stanie zaoferować wszystkich usługi i pełnej pomocy. .- mówi SONIA NUC – KOORDYNATORKA DOMU WSPÓLNEGO

Нам потрібне посвідчення особи. Іноді це може бути посвідка на проживання,

якщо є, і я думаю, що таким важливим питанням є вміння розмовляти польською

мовою. Якщо хтось, хто хоче жити тут, зовсім не розмовляє польською мовою,нам буде складно, тому що ми не зможемо запропонувати повну підтримку.

Aby tutaj zamieszkać trzeba: skontaktować się z Centrum Zdrowia Psychicznego we

Wrocławiu. Po wstępnej konsultacji będzie możliwość wraz z Koordynatorem Zdrowienia

odwiedzić Dom Wspólny. Przed przeprowadzką trzeba spakować odpowiednie rzeczy

i w umówionym terminie przyjechać do Domu Wspólnego. Mieszkańca Domu Wspólnego

obowiązuje miesięczna opłata 350zł, ale zdarzają się przypadki, kiedy pierwszy

miesząc jest bezpłatny.

Щоб жити тут, потрібно звернутися до Центру психічного здоров'я у Вроцлаві.

Після першої консультації є можливість відвідати дім з координатором. Перш ніж

переїхати, доведеться спакувати потрібні речі та приїхати до Спільного дому у

домовлену дату. В будинку передбачено щомісячну плату в розмірі 350 злотих, але

іноді трапляються випадки, коли перший місяць є безкоштовним.

 

24 серпня Україна відзначить День Незалежності. Не омине святкування і

українців, які проживають у Вроцлаві. 22 та 23 серпня у місті відбудеться

дводенний Scovoroda Fest. На якому усі бажаючі можуть послухати українських та

польських виконавців, взяти участь у майстер-класах та поласувати

українськими делікатесами. Організаторами фестивалю є Центр Української

Культури та Розвитку.

24 sierpnia Ukraina będzie obchodzić Dzień Niepodległości. Ukraińcy mieszkający we

Wrocławiu mają okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. 22 i 23 sierpnia w mieście odbędzie

się dwudniowy Scovoroda Fest, gdzie będzie może posłuchać ukraińskich i polskich

wykonawców, wziąć udział w konkursach i skosztować ukraińskich przysmaków.

Organizatorem festiwalu jest Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju.

– Це фестиваль призначений до Дня Незалежності України, але тим не менш ми

запрошуємо абсолютно усіх мешканців міста на фестиваль, на святкування.

Хочемо, щоб люди усіх національностей, яким буде цікавий цей фестиваль,

долучилися і разом з нами відсвяткували День Нехалежності. – говорить Olena Astakhova – Kierownik działu promocji i komunikacji w Centrum Ukraińskim Kultury

i Rozwoju

Розпочнеться фестиваль прямісінько на цій площі. Ось тут збудують

умовну сцену, на якій зіграють свої пісні українські та польські виконавці.

Концерт розпочнеться о 19 годині вечора.

Festiwal rozpocznie się właśnie na tym placu. Tutaj zbudują scenę, na której swoje

piosenki zagrają ukraińscy i polscy wykonawcy. Koncert rozpocznie się 24 sierpnia o godzinie 19:00.

Olena Astakhova – Kierownik działu promocji i komunikacji Centrum Ukraińskie Kultury

i Rozwoju

“Буде три гурти. Перший гурт “Вимираючі види”, український. Другий гурт

“Hetane”, польський гурт. І третій гурт це “Kadabra Dyskety Kusaje” це польсько-

український гурт, спеціально для вас відкриваємо такий секрет для вашого

телеканалу”

– Będą trzy grupy. Pierwsza grupa to ukraiński zespół "Gatunki zagrożone",. Drugi to polska

grupa to “Hetane”. A trzeci zespół to „Kadabra Dyskety Kusaje” to polsko-ukraiński zespół, specjalnie dla was ujawniamy taką tajemnicę dla waszego kanału telewizyjnego. – mówi Olena Astakhova – Kierownik działu promocji i komunikacji w Centrum Ukraińskim Kultury

i Rozwoju

Наступний день фестивалю є родинним. Відбудеться він у парку

Сташіца. Тут розгорнуться майданчики з різноманітними майстер-класами,

конкурсами та уроки з Зумби.

Kolejny dzień festiwalu jest dniem rodzinnym. Odbędzie się w Parku Staszica. Będą tu

place zabaw z różnymi warsztatami, konkursami i zajęcia zumby.

– Буде зумба для дітей, зумба для дорслих, а також творча майстерні, творчі

майстер-класи, можна буде щось виготовити своїми руками, а також буде chill-out

зона, де можна буде насолодитися у тіні та насолодитися якимось дрінком або

чимось солоденьким.

– Będzie zumba dla dzieci, zumba dla dorosłych, a także warsztaty twórcze, warsztaty, gdzie

można będzie coś zrobić własnymi rękami i będzie strefa chilloutowa, w której można się

zrelaksować w cieniu i napić się drinka lub zjeść czegoś słodkiego. – mówi Olena Astakhova – Kierownik działu promocji i komunikacji w Centrum Ukraińskim Kultury

i Rozwoju.

Із розкладом фестивалю можна ознайомитись у соціальній мережі. Доречи дрес-

код свята - маски та рукавиці.

Harmonogram festiwalu można znaleźć na portalu społecznościowym. Strój świąteczny to maski i rękawiczki.