To jest czas kiedy możemy się spotykać, szkolić, integrować i taki jest też cel naszego dzisiejszego spotkania - wyjaśnia Danuta Grabowska, przewodniczka z okolic Dzierżoniowa.

Przewodnicy chętnie dzielili się wiedzą o lokalnych atrakcjach turystycznych.

Mamy pełen przekrój regionów przyrodniczych. Od rejonów tajgowo-tundrowych, aż po wysoką górę, bo mamy tu nasz dach ziemi kłodzkiej, czyli Śnieżnik, który liczy 1425 m n.p.m. Mamy również całą masę zabytków kulturowych czy religijnych, ale myślę, że tu na ziemi kłodzkiej dominują przede wszystkim walory przyrodnicze - opowiada Andrzej Talarek, przewodnik i przewodniczący zarządu Regionalnego Samorządu Przewodników Turystycznych Województw Dolnośląskiego i Opolskiego.

Wiele atrakcji oferuje także mniej znany turystycznie obszar ziemi dzierżoniowskiej.

Góry Sowie są wspaniałym miejscem, aktualnie odkrywanym przez na przykład narciarzy biegowych. Podziemia Walimskie, Zamek Grodno, dawna kopalnia węgla kamiennego w Nowej Rudzie to kolejne atrakcje naszego regionu - wymienia Grabowska.

Na obchody przybyło ponad stu przewodników. Oprócz prelekcji i wymiany doświadczeń miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń dla zasłużonych przewodników.

Należeć do braci przewodnickiej, do grupy osób, które wręcz kochają Dolny Śląsk, propagują jego uroki i atrakcje przyrodnicze, kulturowe, zabytki dawnego przemysłu jest wielką przyjemnością. To także wielka przyjemność móc pokazać tę swoją małą ojczyznę - opowiada Bartłomiej Ranowicz, zasłużony przewodnik oprowadzający turystów od 57 lat.

Organizatorem spotkania był Regionalny Samorząd Przewodników Turystycznych Województw Dolnośląskiego i Opolskiego.

Generalnie Regionalny Samorządu Przewodników Turystycznych zajmuje się organizowaniem życia kulturalno-społecznego przewodników z obu województw: dolnośląskiego i opolskiego. Oprócz rozpoczęć i zakończeń sezonu turystycznego organizujemy przede wszystkim typowe imprezy szkoleniowe. Są one związane z parkami narodowymi, z terenami chronionymi ale również z ciekawymi obszarami urbanistycznymi - wyjaśnia Talarek.

Przewodnicy mają nadzieję, że tego rodzaju spotkania zachęcą mieszkańców regionu do aktywnej turystyki.

W tym roku przewodnicy spotkali się we wrocławskich Pawłowicach. Konferencja odbyła się w należącym do  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Centrum Edukacyjno-Rozwojowym.