Sierpień 1980 roku to miesiąc strajków, które dały początek Solidarności. Studenci organizujący wystawę podeszli jednak do tematu od innej strony. 

- Ten temat doczekał się już różnego rodzaju upamiętnień, a nam chodziło o to, aby pokazać, że wydarzenia ważne, historyczne nie biorą się znikąd. One dzieją się na tle zwykłej prozy życia i o tym właśnie jest ta wystawa - mówi Artur Czermak, student Instytutu Historycznego UWr.

- Myśląc o sierpniu 1980 roku koncentrujemy się na wydarzeniach strajków, ale zapominamy o wszystkich innych wydarzeniach, które w tym miesiącu miały miejsce - dodaje dr Wojciech Kucharski, z Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Wystawa „Gazeta Sierpniowa” podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich pokazuje prozę życia poprzedzającą strajki, a druga relacjonuje ich rozwój przywołując naistotniejsze wydarzenia z sierpnia 1980 roku. 

- Mamy tutaj zakończenie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, gest Kozakiewicza, kampanię prezydencką Cartera, Reagana - wymienia Artur Czermak

Wystawa studentów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego została zorganizowana w holu głównym Dworca Głównego PKP.

- Dworzec Główny jest takim miejscem, gdzie wielokrotnie organizowaliśmy różne wydarzenia kulturalne. Jest szczególnie wdzięczne na pokazywanie historii, działań artystycznych - głównie dlatego, że mamy tutaj publiczność odziedziczoną, podróżnych, którzy przewijają się tutaj, przez dworzec - tłumaczy Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP S.A.

„Gazetę Sierpniową” można oglądać do końca marca.