Na liście przeznaczonej pod głosowanie znajduje się 39 zielonych projektów (z edycji WBO 2017). Zostały one wytypowane przez roboczy zespół złożony z ekologów, aktywistów miejskich, naukowców, urzędników zajmujących się zielenią i WBO.

Pod głosowanie w ramach Zielonego WBO trafią zatem pomysły innowacyjne, centrotwórcze, bioróżnorodne, tworzące nową zieloną jakość na wrocławskich osiedlach.

Wedle przyjętych kryteriów nie powinny być kontynuacją projektów wybranych w ramach WBO ani dotyczyć zagospodarowanych już przestrzeni zielonych. Ich realizacja nie może tez przekraczać określonych progów kwotowych.

Efekt realizacji wybranych projektów, tak jak w przypadku projektów WBO, powinien dawać realną korzyść – możliwość korzystania z projektu zaraz po jego ukończeniu.

Jak głosujemy?

- start głosowania 6 grudnia (od godz. 8.00). Głosujemy  przez 8 dni do 13 grudnia (do godz. 23.59)
- wyłącznie w formie  elektronicznej
- każdy zainteresowany głosuje tylko raz, na maksymalnie dwa projekty: jeden mały do 250 tys. i jeden duży, do 500 tys.
- głosowanie potwierdzane jest kodem SMS wysyłanym na podany numer telefonu [analogicznie jak w wypadku głosowania WBO]
- z jednego numeru telefonicznego można oddać maksymalnie trzy głosy

Co wybieramy? 8 zielonych projektów. Inwestycje zostaną wykonane w ich „zielonym zakresie” (więcej zieleni – mniej infrastruktury). Szczegółowe ustalenia co do zakresu prac będzie wynikiem konsultacji społecznych, które zorganizujemy w roku 2018 – oddzielnie dla każdego zadania. Budowa nowych skwerów i parków zacznie się w 2019 roku.