Od jutra czyli 15 września (od godz. 8.00) do 2 października (do 23.59) mieszkańcy Wrocławia będą mogli zagłosować elektronicznie na wybrane przez siebie projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 

To w tym czasie, zadecydujemy jakie, spośród kilkuset projektów - rejonowych i ogólnomiejskich - będą realizowane i zmienią przestrzeń Wrocławia. Na ten cel miasto przeznaczy 25 mln z budżetu miasta. 

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat! 

Jak to zrobić?
Polecamy sposób elektroniczny poprzez prosty formularz, który znajdzie się na stronie www - www.wroclaw.pl/wbo (tam też więcej informacji) 
Można też tradycyjnie -  papierowo. Karta będzie dostępna do pobrania ze strony www oraz w punktach głosowania. 

Znajdą się one w Centrach Obsługi Mieszkańca UM Wrocławia, wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i siedzibach blisko połowy rad osiedli (czynne w godzinach pracy jednostek i wyznaczonych dyżurów przez rady osiedli) 

Lista 32 punktów: 
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo-2017-lista-punktow-glosowania 
Głosując, wybieramy od 1 do 4 projektów – maksymalnie: 1 projekt rejonowy mały, 1 projekt rejonowy duży i 2 projekty ogólnomiejskie. 


Zagłosuj! Zadecyduj! 
15 września - 2 października 
Wybierz najlepsze projekty! 
Wrocławski Budżet Obywatelski 2017