Bardzo ważnym elementem kumulującym wodę są rowy melioracyjne. O które z roku na roku gmina dba coraz bardziej. Co jednak może pomóc w dłuższej perspektywie? 

- Głównie sadzenie dużych, liściastych drzew. Trzeba podkreślić, że drzewa nowonasadzone są zaopatrywane w worki nawadniające, które na bieżąco uzupełniamy wodą. To bardzo ważne, w tym okresie – tłumaczy Jacek Gierczak, Kierownik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Warto wspomnieć, że woda, w którą są zaopatrywane worki pochodzi ze studni na stadionie lekkoatletycznym. Na tym jednak plany gminy się nie kończą.

- Inwestujemy we własne ujęcia wody. Pierwsza taka znacząca inwestycja, to jest nowoczesna stacja uzdatniania wody w Groblicach – mówi Milan Ušák,Burmistrz Siechnic.

Burmistrz Siechnic Milan Ušák, apeluje do mieszkańców, żeby w miarę możliwość oszczędzać wodę. Zwłaszcza w zakresie podlewania trawników, pól i basenów.

- Nie chodzi tylko o zużycie wody na naszej potrzeby konsumpcyjne, ale musimy myśleć wspólnotowo, żeby tej wody zużywać jak najmniej – apeluje burmistrz.

Dodatkowo gmina przypomina wsparciu finansowym dla rolników, którzy w obecnej sytuacji mają o wiele bardziej utrudnione zadanie. A także dla mieszkańców, którzy chcieliby zbierać deszczówkę. 

- Takie dotacje są na zakładanie instalacji nawadniania i ujmowania wód w gospodarstwach rolnych. Trzeba namawiać do tego rolników, by z tego korzystali. Oprócz tego będzie program gminny, który  będzie zakładał dotacje do tysiąca złotych na gospodarstwo domowe na zakup pojemnika do gromadzenia wody – podsumowuje burmistrz.

Projekt uchwały beczkowej został uchwalony przez Radę Miejską w Siechnicach.