- Polega to przede wszystkim na tym, że dotychczas gwarancja de minimis zabezpieczała 60 procent kredytu, o jaki wnioskuje kredytobiorca. W tej chwili wziększyliśmy udział Banku Gospodarstwa Kredytowego w zabezpieczeniu kredytu do 80 procent - mówi Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego zrezygnowało także z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji oraz wydłużyło jej okres do 39 miesięcy. Bank w ten sposób stara się pomóc zapewnić przedsiębiorcom płynność finansową.

- Liczymy na to, że dizeki nowym warunkom, na których może być udzielana gwarancja de minimis ułatwimy firmom otrzymanie takiego kredytu. Liczymy, że dzięki temu w sektorze bankowym, według naszych wyliczeń, zwiększymy akcje kredytową nawet o 20 miliardów złotych. Jesteśmy na to przygotowani i na taki oddźwięk liczymy - dodaje Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja de minimis ma ułatwić mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom finansowanie w bankach komercyjnych. Udzielana jest niezależnie od branży, w której działa firma.

- W tej chwili wszystkie banki starają się przejść na elektroniczny system obiegu dokumentów i wnioskowania o tego typu finansowania. Zachęcam przedsiębiorców do tego, aby kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi doradcami w bankach komercyjnych - wyjaśnia Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

W tym trudnym momencie przedsiębiorcy mogą mieć trudności z udowodnieniem swojej zdolności kredytowej.

- Przede wszystkim chodzi o to, żeby właśnie jak najszybciej dać możliwość przedsiębiorcy dostępu do finansowania oraz żeby ułatwić tę drogę i decyzję banku. Tak naprawdę nie wiemy, co się za chwilę może wydarzyć. Chodzi o to, żeby gwarancja de minimis dawała bezpieczeństwo bankom, że ten kredyt w przyszłości zostanie spłacony - tłumaczy Ewa Nowak-Iskra, dyrektor regionu dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Maksymalna kwota gwarancji de minimis wynosi 3,5 miliona złotych. Lista banków współpracujących z BGK jest dostępna na stronie internetowej.