W „Domu działkowca” przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy, odbyło się kolegium prezesów świdnickich rodzinnych ogrodów działkowych. Poza przedstawicielami ROD oraz działkowcami, obecni byli również pracownicy Urzędu Miasta w Świdnicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami, a na zaproszenie prezesa kolegium, w spotkaniu uczestniczył także policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Funkcjonariusz przedstawił ogólne zasady bezpieczeństwa na działkach, w tym sposoby ochrony osób i mienia. Poruszono temat informowania oraz sposobów postępowania policji i straży miejskiej w przypadkach zachowania niezgodnego z regulaminem ROD lub zakłócania spokoju i porządku publicznego. Omówiono również sposoby zabezpieczenia mienia znajdującego się w altanach i innych miejscach ogrodów. Przybliżono zasady informowania funkcjonariuszy o kradzieżach mienia oraz płodów rolnych.

Wszystkim uczestnikom spotkania rozdane zostały małe plakaty z opisanymi zasadami bezpieczeństwa na terenie ROD. Policjanci, szczególnie dzielnicowi chcieliby, żeby zostały one wyeksponowane na tablicach ogłoszeń przy wejściach na tereny działkowe.

Ponadto uzgodniono i zaplanowano terminy wspólnych patroli funkcjonariuszy Policji z przedstawicielami ROD, które będą odbywały się na terenach ogrodów działkowych w maju oraz czerwcu br., o różnych porach dnia i nocy.
Było to pierwsze z cyklu spotkań policjantów z mieszkańcami, jakie w najbliższym czasie zaplanowane zostały na terenie powiatu świdnickiego, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Kręci mnie bezpieczeństwo”.