Wprowadzenie ustaw o minimalnym wynagrodzeniach dla pracowników wykonujących zawody medyczne zwiększyło wydatki szpitali. Ale placówki te nie dostały na to pieniędzy z budżetu państwa. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych domaga się wprowadzenia mechanizmów regulujących tę kwestię na stałe. Jakie w tej sprawie działania podjęli starostowie dolnośląscy - w materiale Mariana Maciejewskiego.