Do konkursu wytypowanych zostało 11 lokali o powierzchni od 22 do 99 mkw. Zostały one przekształcone z lokali mieszkalnych, które z uwagi na stan techniczny lub niskie wyposażenie techniczne nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne bądź z lokali używanych dawniej jako pracownie. Nieruchomości przeznaczone na konkurs są w różnym stanie technicznym, większość z nich wymaga jednak remontu.

Remont przyszły najemca będzie zobowiązany przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Zwrot poniesionych kosztów remontu, pomniejszony o koszty amortyzacji lokalu, będzie przysługiwał po zakończeniu najmu. Stawka czynszu wynosi ok. 5 – 9 zł za mkw., dodatkowo opłaty za media.

Nieruchomości położone są na Nadodrzu (ul. Łokietka, ul. Bp. Tomasza I-go, ul. Ołbińska), na Przedmieściu Oławskim (ul. Prądzyńskiego, ul. Stanisława Worcella, ul. Krasińskiego, ul. Tadeusza Kościuszki,
ul. Miernicza) oraz przy ul. Tęczowej, ul. Grabiszyńskiej i ul. Nowodworskiej.

Ze stanem technicznym lokali można się zapoznać w dniach: 19 czerwca - 14 sierpnia, po uprzednim umówieniu z administratorami Biur Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego lub w spółce Wrocławskie Mieszkania.

Termin składania wniosków o najem pracowni mija 14 sierpnia. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wnioski konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa, kierując się następującymi kryteriami: aktywność twórcza, w tym udział w projektach artystycznych związanych z Wrocławiem; dotychczasowe osiągnięcia artystyczne;     znaczący, udokumentowany dorobek twórczy; brak możliwości uprawiania działalności twórczej w lokalach lub nieruchomościach, do których składający ofertę konkursową ma aktualny tytuł prawny.  

Kolejne edycje konkursu planowane są w zależności od posiadanych zasobów lokalowych oraz zapotrzebowania artystów na pracownie.