Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego S.A. Krystyna Kloc podtrzymała wcześniej podjętą i przekazaną radzie nadzorczej decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu klubu.

- Rada nadzorcza uszanowała tę decyzję i przyjęła ją. Jednocześnie akcjonariusze podziękowali Krystynie Kloc za profesjonalne zarządzanie klubem przez 11 lat. Dotychczasowa prezes będzie nadal ściśle związana z Wrocławskim Towarzystwem Sportowym jako członek rady nadzorczej. Nowym prezesem zarządu WTS S.A. został Andrzej Rusko - informują działacze.

W ostatnich trzech latach, pod rządami Krystyny Kloc, WTS dwukrotnie sięgał po wicemistrzostwo kraju. Przypomnijmy, że z wrocławskim żużlem Rusko jest związany od końca lat 80. To dzięki jego działaniom w latach 1993-95 zbudowano legendarny zespół, który trzykrotnie zdobywał Drużynowe Mistrzostwo Polski. W 1995 roku zorganizował pierwsze w Polsce zawody z cyklu Grand Prix.

Dwukrotnie był również prezesem piłkarskiej spółki Ekstraklasa SA. Tymczasowo pełnił również obowiązki kuratora PZPN. Od 2012 roku po zakończeniu działalności związanej z zarządzaniem futbolem ponownie zaangażował się w pracę na rzecz Sparty.