Rektor Uniwersytetu Medycznego przewodniczył będzie gremium do końca swojej kadencji w 2020 roku. Prof. Marek Ziętek pełni funkcję przewodniczącego kolegium od 1 września 2014 roku. W roku 2016 wybrano go na drugą kadencję, ale na wniosek wybranego skrócono ją do roku, stąd konieczność kolejnego głosowania.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola jest zgromadzeniem rektorów publicznych uczelni akademickich. Misją kolegium jest: integracja środowiska akademickiego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez przybliżanie środowiska akademickiego i wiedzy, która w nim powstaje, mieszkańcom regionu, politykom i przedsiębiorcom.