- Gmina Kobierzyce aktualnie realizuje największą inwestycję w historii. Jest to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, na co składa się budowa kanalizacji w kilkunastu miejscowościach, budowa już gotowej oczyszczalni ścieków w Pełczycach oraz likwidacja oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim - mówi Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Inwestycję wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Łącznie przekaże kwotę pięćdziesięciu trzech milionów złotych. Trzynaście w formie dotacji, a blisko czterdzieści w ramach pożyczki. Prace rozpoczęły się na terenie siedmiu miejscowości, planowo inwestycja obejmie dziesięć.

- Dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takim wymiernym efektem tej inwestycji jest aspekt ekologiczny. Jakość życia mieszkańców także na pewno się poprawi. Projekt w znacznym stopniu przyczyni się do likwidacji problemu szamb. Szamba, które są nieszczelne powodują skażenia wód gruntownych przez chociażby bakterie E.coli - dodaje Łukasz Kasztelowicz, prezez Wojewódzkiego Funduszu Ochorony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt rozpoczął się w zeszłym roku i potrwa do końca bieżącego. Jak podkreśla sam wójt gminy Kobierzyce mieszkańcy długo czekali na tę inicjatywę.

- Mieszkańcy od wielu lat czekali na te inwestycję. Prosili o realizację tego projektu, my postanowiliśmy się tego podjąć. Pozostaną cztery mniejsze miejscowość, które jeszcze nie będą skanalizowane. Tam prace zostaną przeprowadzone po zakończeniu tego projektu - podsumowuje Pacholik.

Koszt całej inwestycji to ponad sto milionów złotych.