Swoją walkę ze smogiem rozpoczęły również władze Kobierzyc. W maju tego roku przyjęto uchwałę, dzięki której mieszkańcy gminy mogli ubiegać się o znaczne dofinansowanie przy wymianie pieców starego typu na nowe. Program spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że lokalny samorząd musiał podwoić kwotę ponad 300 tysięcy złotych przeznaczoną na ten cel. Kobierzyce odwiedził Joachim Tomczyk.