Na początku kwietnia Burmistrz Siechnic Milan Ušák złożył wniosek o dofinansowanie z pieniędzy unijnych na zakup komputerów dla szkół podstawowych na terenie gmin.

- Niestety szybko okazało się, że uczniowie nie mogą  na razie chodzić do szkół. Dlatego postanowiliśmy podjąć działania, aby ułatwić im naukę w domu. Często tego sprzętu w domach brakuje - mówi Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu gmina szybko otrzymała sto tysięcy złotych na nowe komputery dla dzieci. Na tym jednak działania gminy się nie zakończyły. Rada Miejska w Siechnicach jednogłośnie zadecydowała o przekazaniu kolejnych stu tysięcy na sprzęt komputerowy.

- Cały proces już trwa. Zaczęliśmy odbierać pierwsze transze i powoli będziemy dzielić sprzęt pomiędzy szkoły – dodaje burmistrz.

Rodzice wraz z dziećmi mogą zgłaszać się do szkół, by wypożyczyć sprzęt komputerowy.

- Wypożyczenie tego sprzętu odbywa się na podstawię umowy użyczenia pomiędzy szkołą a rodzicem – podsumowuje burmistrz.

Jak przyznaje burmistrz Siechnic, po zakończeniu pandemii komputery pozostaną w szkołach.