Zakłady pracy przewidują wypłacalność utrzymania pracowników na najbliższy miesiąc. W razie braku możliwości prowadzenia działalności nie będą mieć środków na ich utrzymanie. 

ZUS zadeklarował rozpatrzenie wniosku o ulgi w płatnościach. Pracodawcom przesunięcie terminu nie pomoże bo po zakończeniu kryzysu ich praca nie podwoi się.

Poduszki finansowe pozwolą firmom utrzymać pracowników na jakiś czas. Bez jasnych rozwiązań trudno im cokolwiek planować, a mają świadomość, że odkładanie na później zwielokrotni problem.