W sobotę, 12 sierpnia, pasażerowie MPK mogą spodziewać się wzmożonych kontroli biletów w okolicach ulicy Wielkiej. Kontrolerów częściej niż zwykle będzie można spotkać w pojazdach linii: 125 i 325.

MPK ostrzega, że nie oznacza to, iż w innych pojazdach nie będzie prowadzonych kontroli biletów, i przypomina o obowiązku kasowania biletów, lub posiadania aktualnych przejazdówek we wszystkich środkach komunikacji miejskiej.