Strażnicy przeprowadzą kontrole na kilku wrocławskich ulicach:

ul. Pszenna - chodnik
ul. Kolejowa – chodnik
ul. Jęczmienna – chodnik
ul. Prosta – chodnik
ul. Lelewela – chodnik
pl. Rozjezdny - chodnik