Rozgrywki sportowe odbędą się bez udziału publiczności, a imprezy masowe zostały odwołane. Wydarzenia, które nie wpisują się w ustawę o imprezach masowych, będą rozpatrywane każdorazowo indywidualnie. 

Organizatorzy tychże imprez powinnni zwracać się z zapytaniami do Centrum Zarządzania Kryzysowego i stacji emipemiologicznych z pytaniem na temat możliwości i zasadności takiego przedsięwzięcia - mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Po emisji materiału podjęto decyzję także o odwołaniu 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Miasto wprowadziło w życie szereg działań prewencyjnych. W instytucjach miejskich pojawiły się dezynfektory. MPK dokładniej i dłużej czyści tramwaje i autobusy. Do dyspozycji wojewody dolnośląskiego zostało oddanych 50 dodatkowych miejsc przystosowanych do kwarantanny. To jednak nie wszystko. 

Kupujemy karetkę do dyspozycji szpitala wojskowego. Taka karetka kosztuje 400 tysięcy złotych - wyjaśnia Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia.

Miasto z rezerwy kryzysowej przekazało także 500 tysięcy złotych do dyspozycji Centrum Zarządzania Kryzysowego. 100 tysięcy zostanie przeznaczone na zakup specjalnego urządzenia dezynfekującego dla Straży Pożarnej. 

To jest takie specjalne urządzenie, które mgłą dezynfekującą wypełnia całą przestrzeń na przykład auli, do 23 tysięcy metrów sześciennych - wyjaśnia Wojciech Adamski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Wszystkie wydarzenia przeznaczone dla seniorów zostały bezterminowo odwołane. Wstrzymano możliwość odwiedzin w ośrodkach pomocy. Oprócz tego trwa opracowywanie planu, który zakłada pomoc dla osób starszych, które pozostają w domach. 

Buduje się pomysł wsparcia w robieniu zakupów, ale także akcji, która by inicjowała to dobro sąsiedzkie i zapytanie, jak się czujesz i czy czegoś nie trzeba Ci kupić, bo to najważniejsze - mówi Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Podwyższone procedury bezpieczeństwa stosowane są na wrocławskim lotnisku. Pasażerowie są badani specjalną kamerą termowizyjną. 

To jest w zasadzie taki personalny pirometr, którego zadaniem jest wykrywanie temperetury przekraczającej określoną liczbę stopni - tłumaczy Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego we Wrocławiu.

 We Wrocławiu kolejne instytucje stosują się do zaleceń władz i odwołują organizowane wydarzenia. Wszystkie działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa