Rektorzy wrocławskich szkół wyższych zdecydowali 10 marca o odwołaniu wszystkich zajęć z powodu zagrożenia jakim jest rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zajęcia zostają zawieszone od 11 marca aż do odwołania. 

- Biorąc pod uwagę dobro naszych pracowników i studentów, doszliśmy do wniosku, że od jutra wstrzymujemy wszelkie formy dydaktyczne na naszych uczelniach. Przejdziemy na system edukacji zdalnej - tłumaczy prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej.

Ponadto podjęto decyzje o odwołaniu Juwenaliów i większych imprez masowych.

- Również wszystkie imprezy sportowe, które są organizowane przez uczelnie zostały odwołane - dodaje prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego. 

Decyzja o odwołaniu zajęć to kwestia związana z kolejnymi potwierdzonymi przypadkami koronawirusa.

- Nadal we Wrocławiu możemy mówić o 3 przypadkach. Jedna z osób jest w stanie ciężkim, kolejny pacjent również, ale to akurat stan stabilnym - mówi Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

Czy zajęcia we wrocławskich szkołach również zostaną odwołane? Dyrektorzy maja samodzielnie podejmować związane z tym decyzje.