Pamięć polityka uczczono we wrocławskim Starym Ratuszu i Urzędzie Wojewódzkim. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, zapowiedział złożenie wniosku o nadanie nazwy miejsca imieniem Marszałka Morawieckiego.