Wrocławscy studenci, autorzy marsjańskiego łazik, jadą na miedznynarodowy konkurs.