Opus, Preludium i Sonata to najpopularniejsze konkursy organizowane przez NCN. Ogłaszane są dwa razy do roku, a w majowym rozstrzygnięciu polskim naukowcom przyznano niemal 435 mln zł.

Nasi naukowcy najwięcej grantów otrzymali w ramach programu Opus 12, w którym pieniądze mogą być przeznaczone na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. W gronie nagrodzonych jest 9 osób z Politechniki Wrocławskiej.

W programie Preludium 12, w którym finansowane są projekty badawcze osób rozpoczynających karierę naukową, bez stopnia naukowego doktora, granty otrzymało sześcioro badaczy.

Z kolei w programie Sonata 12 granty na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową i posiadające stopień naukowy doktora zyskało troje naukowców.