- Most Tumski otwarty będzie od siedemnastego lutego. Zgodnie z warunkami gwarancji danej przez wykonawcę remontu przynajmniej przez 10 lat nie będzie można na moście zamieszczać żadnych elementów, które nie są związane z konstrukcją mostu- tłumaczy Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Most Tumski, czyli Most Zakochanych we Wrocławiu

Wrocław znany był między innymi z Mostu Zakochanych. Zdania co do estetyki mostu z kłódkami są podzielone. Niektórzy uważają, że to dobra tradycja. Wskazują, że po kilku latach miło znaleźć wspólnie swoją kłódkę. Głosy przeciwne wskazują na zaśmiecanie, obciążanie mostu i niebezpieczeństwo z tym związane.

Miasto proponuje ustalenie nowego zwyczaju. Ma go wyłonić konkurs, w którym mieszkańcy zaproponują nowe miejsce i nowy obyczaj, a grupy studentów z różnych dziedzin dopracują jego wykonanie.

- Propozycje będą wyjściowe dla dalszej pracy interdyscyplinarnych grup studentów. Będą doktoranci z Uniwesrytety Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskie i Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia. Ta ostatnia ma możliwość przetopienia kłódek na nowy obiekt- wyjaśnia Janoś- tam było 17 ton miłości, tyle ważyły kłódki zebrane z mostu. 

Kłódki z Mostu Tumskiego - Wrocław czeka na pomysły

Jakieś pomysły? Janoś podkreśla, że są otwarci na projekty, mieszkańcy na ich złożenie mają miesiąc. Projekt przy współpracy z konserwatorem zabytku i innymi specjalistami od planowania miejskiego może przybrać dowolną formę. 

Wrocław chce podtrzymywać starą tradycję w nowej formie i postawić bezpieczny, a zarazem ciekawy pomnik miłości.