Ich powodem będą prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni jezdni (bitumicznej i kamiennej), korektą krawężników oraz wymianą wpustów deszczowych na trasie planowanego buspasa.

- Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót wraz wyniesienim oznakowania pionowego i poziomego to koniec lipca - podają przedstawiciele Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.