Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przyznał coroczne stypednia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.