Prof. Arkadiusz Wójs ma 49 lat i będzie najmłodszym rektorem wybranym w wyborach na PWr. Od urodzenia związany jest z Wrocławiem, a od momentu rozpoczęcia studiów – z Politechniką Wrocławską, chociaż pracował również na kilku innych zagranicznych uczelniach.

Marzenie nowego rektora elekta spełniło się. Profesor został wybrany już w pierwszym głosowaniu. Według Arkadiusza Wójsa uczelnia powinna być trampoliną dla studentów, oknem na świat, które otworzy im dalsze ścieżki kariery. Według rektora elekta ważna będzie wspólna praca nad napisaniem nowego statutu i strategii uczelni. Najważniejsza ma być demokracja i określenie kompetencji kadr, a także dobra atmosfera.

Pierwszym zadaniem rektor od września będzie przygotowanie uczelni na pandemię. Politechnika Wrocławska ma być uczelnią przyszłości, otwartą na to co się wydarzy.

Nowy rektor profesor Arkadiusz Wójs rozpocznie swoją prace od 1 września, jego kadencja potrwa cztery lata.