Panel obywatelski ma być nową formą współzarządzania miastem. W trakcie serii spotkań mieszkańcy będą debatować na temat transportu we Wrocławiu.

- Panel Obywatelski jest szczególną formą dialogu społecznego. Paneliści są wylosowywani. W pierwszym odruchu wysyłane są zaproszenia pod ok. 20 tysięcy adresów. W zaproszeniu są informacje dotyczące rejestracji do panelu - tłumaczy Krzysztof Ziental z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Chętni, którzy zarejestrują się w systemie będą automatycznie brani pod uwagę w drugim losowaniu, w którym zostaną ostatecznie wybrani paneliści. Mieszkańcy będą rozmawiać na tematy związane z transportem. 

- To będą osoby wskazane w losowy sposób. Będą przy tym brane pod uwagę kryteria typu: wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, żeby odzwierciedlić strukturę demograficzną Wrocławia. Mówi się, że panel to takie miasto w pigułce - mówi Tadeusz Mincer z Fundacji Dom Pokoju.

Wśród poruszanych kwestii znajdzie się aspekt skomunikowania osiedli ościennych z centrum miasta oraz strefy czystego transportu, która ma pozwala na zmniejszenie emisji spalin na danym obszarze.

- Ci paneliści spotkają się najpierw na dwóch spotkaniach edukacyjnych zdobywając wiedzę na temat, na który będą dyskutować. Następnie mają 3 dni aby wypracować tzw. rekomendacje i na nie później zagłosować - dodaje Krzysztof Ziental.

Prace przygotowawcze do panelu już trwają. Losowanie uczestników odbędzie się w marcu.