W ramach akcji zbierane są zakrętki dla hospicjum oraz tak zwane elektrośmieci.

- Drobne elektrośmieci, czyli mniejszy sprzęt gospodarstwa domowego, mniejszy sprzęt elektroniczny, komputerowy i tak dalej. Te elementy oddajemy, po zebraniu większej ilości, do punktu selektywnej zbiórki odpadów - mówi Michał Kwiatkowski, przewodniczący zarządu osiedla Powstańców Śląskich i przewodniczący Wrocławskiego Forum Osiedlowego.

Do ponownego użytku można przekazać nie tylko książki i czasopisma, ale także okulary. 

Zbieramy również, i to chyba najbardzie atrakcyjniejny element, zbieramy zużyte i stare okulary. Te okulary są przekazywane dla fundacji Okuliści dla Afryki. Ta rundacja zajmuje się ich naprawą i dalszym wykorzystaniem, one służą potem w krajach afrykańskich, gdzie te niedobory tych artykułów okulistycznych są największe - wyjaśnia cel zbiórki radny Kwiatkowski.

Akcja ma charakter oddolny. Organizatorem jest fundacja Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości oraz radni osiedlowi skupieni we Wrocławskim Forum Osiedlowym.

Inicjatorem akcji jest fundacja Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości, która zajmuje się edukacją ekologiczną oraz działaniami pro-środowiskowymi oraz stowarzyszenie Wrocławskie Forum Osiedlowe, które skupia byłych i obecnych radnych osiedlowych i osoby, które wspierają samorząd osiedlowy - opowiada Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu osiedla Maślice i członek zarządu fundacji Ekopotencjał - Przestrzeń Możliwości.

Surowce można oddać w siedzibach Rad Osiedli, które biorą udział w zbiórce.

Projekt pilotażowy był przeprowadzony na dwóch osiedlach: na Maślicach i na osiedlu Powstańców Śląskich. W chwili obecnej jest on propagowany i zachęcamy inne rady osiedla, do tego aby wzięły udział w akcji. I obecnie mamy sygnał między innymi z Księża oraz z Osobowic i Rędzina, które to osiedla chcą w akcję się zaangażować - mówi o rozwoju inicjatywy radny Czerwiński.

Mieszkańcy chętnie biorą udział w zbiórce, a organizatorzy liczą, że wkrótce przyłączą się do niej inne osiedla.