BGK wprowadziło istotne zmiany, na których skorzystają przedsiębiorcy. Dotychczas, aby otrzymać kredyt, produkty lub usługi musiały być nowe na tle tego, co oferowano w Polsce.

Zmiana, która została wprowadzona zakłada, że do uzyskania dofinansowania może wystarczyć już nowość produktu w skali przedsiębiorstwa. Oczywiście zależy nam na tym, aby wpływały jak najlepsze, najbardziej innowacyjne projekty, dlatego projekty zakładające na przykład nowość produktu w skali kraju albo w skali świata, dostaną dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej takiego projektu - mówi Mateusz Szulc, ekspert ds. systemu wdrażania Biuro Kredytu Technologicznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt musi się opierać na technologii, czyli pracach badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub takich, które przedsiębiorca nabył w ramach projektu. To na podstawie tej technologii przedsiębiorca uruchamia produkcję.

Dotyczą one zarówno branży przetwórstwa metalowego, jak i branży spożywczej, obróbki tworzyw sztucznych, produkcji materiałów budowlanych. Najczęściej, bo przeszło 40% projektów, które do nas trafiają w zakresie technologii bazuje na nieopatentowanej wiedzy technicznej - dodaje Mateusz Szulc, ekspert ds. systemu wdrażania Biuro Kredytu Technologicznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt przeznaczony jest dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Z produktu skorzystać mogą także start-upy. Nie ma za to ograniczenia do co kwoty dofinansowania kredytu. Wnioskowanie należy zacząć w swoim banku.

Taki bank kredytujący po ocenie zdolności kredytowej wystawi przedsiębiorcy jeden z dwóch niezbędnych dokumentów. To będzie albo promesa kredytu innowacyjnego albo warunkowa umowa kredytu technologicznego. Mając jeden z tych dwóch dokumentów, wtedy przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego - wyjaśnia Mateusz Szulc, ekspert ds. systemu wdrażania Biuro Kredytu Technologicznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank kredytujący oceni zdolność kredytową przedsiębiorstwa, a BGK projekt od strony merytorycznej i formalnej. Aby nie doszło do sytuacji, w której przedsiębiorca zbyt długo czeka na ocenę wniosku, proces został podzielony na trzy rundy.

Te rundy trwają mniej więcej około miesiąca i po zakończeniu tej rundy przystępujemy do oceny wniosków złożonych w danej rundzie, czyli projekty, które zostaną złożone w czerwcu mają szansę trafić do oceny już w lipca - zaznacza Mateusz Szulc, ekspert ds. systemu wdrażania Biuro Krdytu Technogolicznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kwota dofinansowania powiązana jest z miejscem realizacji projektu oraz wielkością przedsiębiorstwa.