Pracownicy MPK będą sprawdzać bilety w tramwajach o numerach: 0P, 0L, 1.