Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego przewiduje tam urządzenie terenów zielonych. Park Kunickiego miałby być miejscem wypoczynku, ale także spełniać walory edukacyjne.

Docelowo mają tam powstać sektory związane z roślinnością, z tą fauną i florą tego terenu, który jak dotąd jest dziki. Występuje tam też kilka chronionych gartunków zwierząt. Zatem jest taka koncepcja, aby ta funkcja ekologiczno-edukacyna była na tym obszarze - mówi Bartłomiej Tylkowski, przewodniczący zarządu osiedla Muchobór Wielki.

Aby powstał tam park, potrzebne są jednak pieniądze. Samorząd osiedla będzie zabiegać o finansowanie z funduszy gminy Wrocław. Rada Muchoboru Wielkiego jest po pierwszych rozmowach z Zarządem Zielenii Miejskiej.

Jeżeli byłaby taka wola polityczna i byłybo źródło finansowania, czyli po prostu zostałoby to zapisane w budżecie, w przyszłym roku moglibyśmy zlecić wykonanie koncepcji, a co za tym idzie projektu - zaznacza Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Rada osiedla liczy jednak że przy pomocy mieszkańców i lokalnych parnerów uda się podjąć pierwsze działania jeszcze w tym roku. Mieszkańcy na razie będą mogli przyczynić się do uporządkowania terenu.

Będziemy ogłaszali społeczne inicjatywy i działania związane z realizacją tego planu zagospodarowania tego planu. Uporządkowanie terenu, być może instalacja ławek. Tego typu drobne prace będziemy ogłaszać na profilach rady osiedla i zachęcać wszystkich do wsparcia i aktywności - dodaje Bartłomiej Tylkowski, przewodniczący zarządu osiedla Muchobór Wielki.

Park przy ulicy Kunickiego to nowy pomysł, więc nie został uwzględniony w planie budżetowym miasta.