Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał Piotra G. na dożywocie za śmiertelne podpalenie w kwietniu 2015 roku w Zgorzelcu dwóch mężczyzn. Oskarżony konsekwentnie nie przyznaje się do winy, twierdząc, że stał się kozłem ofiarnym. Rozprawie apelacyjnej przysłuchiwał się nasz reporter Marian Maciejewski.