Jak funkcjonują samorządy, jak zarządzać państwami, jak efektywnie budować tożsamość europejską - tę wiedzę, którą wypracowujemy, staramy się przekładać na modele, które następnie znajdują praktyczne zastosowanie - mówi prof. Aldona Wiktorska-Święcka z Katedry Studiów Europejskich UWr.

Prościej mówiąc, Komisja Europejska poprosiła o zaangażowanie się naukowców z największych miast Europy. Polskę reprezentuje Wrocław, a dokładniej Uniwersytet Wrocławski. Profesor Aldona Wiktorska-Święcka będzie doradzać w sprawach dotyczących polityki zrównoważonego rozwoju UE w nowej perspektywie 2021-2027.

- Uczymy się w międzynarodowych zespołach od siebie tak naprawdę. My także dostarczamy wiedzę kolegom, jak to funkcjonuje u nas w Polsce, żeby nas po prostu lepiej rozumieli. Pozyskując wiedzę od nich, staramy się transferować na różne poziomy - od szczebla lokalnego do poziomu europejskiego - dodaje prof. Aldona Wiktorska-Święcka z Katedry Studiów Europejskich UWr.

Samorządowcy oraz naukowcy z krajów Unii Europejskiej wspólnie starają się wypracowywać standardy, które później przekładają się na krajową i lokalną politykę miejską. 

Ponieważ zmienia się perspektywa finansowa i wchodzą nowe priorytety nowej polityki spójności, czyli polityka zielonego ładu, zostałam poproszona dodatkowo przez jedną z instytucji europejskich, żeby wspomóc i w sposób mocno szczegółowy skoncentrować się na polityce zrównoważonego wzrostu gospodarczego - podkreśla prof. Aldona Wiktorska-Święcka z Katedry Studiów Europejskich UWr.

Przykładem współpracy samorządowej z wrocławskiego podwórka może być udział starosty Powiatu Wrocławskiego - Romana Potockiego w Europejskim Kongresie Samorządowym, które ostatni raz odbył się w grudniu. Wydarzenie jest transmitowane w wielu krajach, ma promować dane regiony i być miejscem wymiany doświadczeń.

Każdorazowo na tych kongresach są przedstawiciele biznesu, samorządu, ale są też inwestorzy. Nie ukrywam, że wizerunkowo i reklamowo jest to ważny element - dodaje Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Profesor Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreśla także, że obecność naukowców i ekspertów ze środowiska naukowego jest ważna i ma wpływ na ostateczny kształt decyzji politycznych. 

Jeżeli się przypatrzymy kompetencjom Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, to wiemy, że udział w tej grze politycznej, czyli wpływ na decyzje polityczne - nawet jeśli on nie jest tak silny, jak w przypadku Parlamentu Europejskiego - to on jest istotny - zaznacza prof. Aldona Wiktorska-Święcka z Katedry Studiów Europejskich UWr.

Profesor z ramienia uczelni kieruje międzynarodowym projektem w ramach programu Horyzont 2020 dotyczącego współtworzenia innowacyjnych usług publicznych w Europie. Dla samego Uniwersytetu Wrocławskiego doradzanie organowi Unii Europejskiej to duży prestiż i wyróżnienie.