Reforma sądownictwa, z jaką wyszedł minister sprawiedliwości, zdaniem wielu upolitycznia Krajową Radę Sądownictwa i likwiduje sędziowski samorząd. Prowadzi także do wygaszenia kadencji sędziów KRS, co sprzeczne jest z konstytucją. Sędziowie na różne sposoby bronią trójpodziału władzy. Wspierają ich w tym obywatele. Szerzej o sprawie Marian Maciejewski.