W trudnej sytuacji są Dolnośląskie Centrum Filmowe i Strefa Kultury Wrocław, dlatego też pojawiła się propozycja połączenia tych dwóch instytucji. 

- Samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie współorganizatorem nowej instytucji. Tutaj rolę wiodącą będzie pełniła Strefa Kultury Wrocław - mówi Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Pozytywnie do sprawy odnosi się dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- Połączenie Strefy Kultury Wrocław i DCF-u, to wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Cel jest jeden - aby jeszcze mocniej rozwijać kino, aby jeszcze mocniej rozwijać instytucje kultury we Wrocławiu - mówi Przemysław Gałecki z Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Zdania dyrektorów obu instytucji - Strefy Kultury Wrocław i Dolnośląskiego Centrum Filmowego - co do samej idei połączenia - nieco się różnią. 

- Połączenie potencjałów, połączenie synergii powinno dać ten efekt, że te instytucje po prostu przetrwają, dlatego że jak widzimy statystyki odpływ ludzi z kina jest największy. Nie możemy organizować koncertów, naszych wydarzeń, dlatego myślę, że to jest ten moment, kiedy można usprawnić i połączyć polityki kulturalne Dolnego Śląska i miasta Wrocławia. Zwłaszcza na terenie Wrocławia. Tutaj widzę dużą szansę, że te potencjały zespołów, potencjały miejsc dadzą dobry, pozytywny efekt - mówi Krzysztof Maj, dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław. 

- Oczywiście w obecnej sytuacji każde rozwiązanie jest trudne, jest wyzwaniem. Stoimy przed ogromnym wyzwaniem budowania budżetu w przyszłym roku. Przed tym wyzwaniem stoi także samorząd Wrocławia, jak i samorząd województwa i w tym sensie zrozumiałe jest to, że konieczne są oszczędności i poszukiwanie tych oszczędności właśnie się rozpoczęło - mówi Jarosław Perduta

Oszczędności mogą znaleźć się na przykład w administracji. 

- Ja tylko przypomnę, że Kino Nowe Horyzonty nie znajduje się w miejskim budynku, jest to budynek wynajmowany. To połączenie pozwoli mocniej zakorzenić Nowe Horyzonty we Wrocławiu, bo kino znalazłoby się w budynku, który należy do podmiotu publicznego. Z drugiej strony oszczędnością dla miasta mogłyby być kosztu dzierżawy tego budynku - mówi Przemysław Gałecki.

Połączenie Strefy Kultury Wrocław i DCF w takiej formie, jaką planują samorządy oznacza ścisłą współpracę obu zespołów, które - jak zapewniają władze - mają zostać w niezmienionym składzie.

- Bardzo bogaty program, o który część naszych pracowników niewątpliwie się boi, czy będzie w dalszy sposób tak realizowany. Generalnie pracownicy mają obawy o swoją pracę - mówi Jarosław Perduta.

- Nie jest planowana żadna redukcja etatów, miejsca pracy zostaną zachowane. Połączonych zostanie kilka pomniejszych instytucji - mówi Michał Nowakowski.

Ostateczna decyzja o połączeniu DCF i Strefy Kultury zapadanie na posiedzeniu Rady Miejskiej.