Jeszcze do niedawna jednostki pomocnicze gmin nie mogły obradować zdalnie. Prawo nie przewidywało takiej możliwości.

- Nie było podstawy prawnej, a dodatkowo był zakaz zgromadzeń publicznych. W związku z tym, nie było to możliwe formalnie - wyjaśnia Krzysztof Matolicz, przewodniczący Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

- Zapomniano o dopisaniu jednostek pomocniczych, takich jak Rady Osiedli czy Sołectwa - dodaje Paweł Przystawa, skarbnik osiedla Oporów.

Rady Osiedli zajmują się sprawami ważnymi dla mieszkańców. Dlatego długi paraliż organizacyjny rad miałby negatywne skutki dla całego miasta.

- Rada Osiedla zajmuje się wnioskowaniem i opiniowaniem w sprawach osiedlowych, dotyczących między innymi: planowania przestrzennego, transportu, zieleni, infrastruktury czy spraw bierzących. I to jest na przykład ta przysłowiowa dziura w chodniku. Oraz przede wszystkim inicjowaniem działań lokalnych a także wspieraniem tych działań, które proponują mieszkańcy danego osiedla - wyjaśnia Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Maślice.

Dlatego Wrocławskie Forum Osiedlowe zwróciło się do posłów z prośbą o zmianę prawa. Prośba okazała się skuteczna.

- Nowe przepisy zostały wprowadzone na wniosek Wrocławskiego Forum Osiedlowego, które zwróciło się z pismem do wszystkich wrocławskich posłów. Zostały one wprowadzone dość szybko, bo już dosłownie komisja sejmowa przyjęła je w dwa dni po wysłaniu przez nas tego pisma - informuje Michał Kwiatkowski, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Powstańców Śląskich. 

Dzięki możliwości prowadzenia obrad zdalnie wrocławskie osiedla będą mogły także skorzystać z posiadanych środków finansowych. 

- Osiedla mogą uruchomić około 5 milionów złotych środków, bo tyle przysługuje osiedlom w budżecie na ich funkcjonowanie - zwraca uwagę na kwestie finansowe Czerwiński.

Wiele osiedli zamierza skorzystać z tej możliwości. Obrady odbędą się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.

- Coraz więcej Rad takie sesje zdalne odbywa. Nie szukając daleko: moja własna Rada Osiedla debatowała w sposób zdalny w ostatni poniedziałek - mówi Kwiatkowski.

- W chwili obecnej ustalane są wewnętrzne procedury, tak aby żadnego z radnych nie pominąć w kwestii otrzymania informacji oraz możliwości wypowiedzenia się jak i zagłosowania - podkreśla Czerwiński.

- W najbliższym czasie planujemy sesję zdalną. Odbywać się to będzie poprzez połączenie telefoniczne w formie telekonferencji. Jedna osoba będzie wdzwaniać pozostałe - informuje Matolicz.

- Skorzystamy z tego przywileju, a nawet obowiązku aby się spotkać zdalnie i będziemy prowadzić sesję Rady Osiedla w formie wideokonferencji - dodaje Przystawa

Mimo epidemii osiedla będą mogły funkcjonować. Sprawy i wnioski mieszkańców nie zostaną wstrzymane, a ważne decyzje dotyczące osiedli będą podejmowane.