Autostradę A4 wybudowano w latach 30. ubiegłego wieku, dlatego jest niedostosowana do obowiązujących przepisów technicznych. Brakuje awaryjnego pasa ruchu i Miejsc Obsługi Podróżnych tzn. MOPów. Nieodpowiednie są również odległości między poszczególnymi węzłami.

Przede wszystkim musi powstać kręgosłup komunikacyjny Dolnego Śląska i musimy mieć drogę autostradę A4, która jest bezpieczna przede wszystkim i którą można się w sprawnie i szybko przemieścić - mówi Lidia Markowska, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Wrocław - Krzyżowa. Możliwe koncepcje

A4 zostanie przebudowana lub rozbudowana. Rozważany jest remont w trzech korytarzach, czyli obszarach, gdzie może przebiegać droga. Możliwe koncepcje dotyczą również przebiegu drogi ekspresowej S5 między Bolkowem a drogą ekspresową S8 w rejonie Sobótki.

Pierwszy korytarz jest to rozbudowa istniejącej autostrady A4 na odcinku węzeł Wrocław Wschód - Krzyżowa - wyjaśnia Grzegorz Wtykło z biura projektowego Wyg International. 

Najpierw wybudowano by nową jezdnię, która biegłaby równolegle do istniejącej A4. Później ruch zostałby przeniesiony na nową nitkę autostrady, a następnie obecna jezdnia zostałaby rozebrana i wybudowano by dwie nowe nitki.

- Drugi korytarz to budowa autostrady w nowym śladzie na odcinku węzła Wrocław Wschód do okolic miejscowości Kostomłoty. Dalej w kierunku węzła Krzyżowa będzie rozbudowa istniejącej autostrady A4 - dodaje Grzegorz Wtykło z biura projektowego Wyg International.

Trzeci korytarz zakłada budowę autostrady A4 w zupełnie nowym śladzie od węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa. Wtedy istniejąca autostrada stałaby się drogą krajową numer 94, natomiast droga krajowa o tym numerze najprawdopodobniej zmieniłaby swój status na drogę wojewódzką.

Wrocław - Krzyżowa. Co dalej? 

W tej chwili odbywają się spotkania informacyjne na terenie 10 powiatów, przez które przebiegają potencjalne korytarze. W wyniku tych prac, zebrania ankiet, wykonawca podsumuje prowadzonych analiz - mówi Lidia Markowska, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

W lipcu planowane jest posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, po którym zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Wtedy zapadną decyzję co do przyszłości przebiegu A4.

Każdy ze społeczeństwa może wyrazić swoją opinię na temat projektowanych korytarzy - dodaje Grzegorz Wtykło z biura projektowego Wyg International.

Na stronie internetowej poświęconej remontowi A4 znajdują się wszystkie informacje dotyczące poszczególnych wariantów. Tam też dostpne się ankiety, które można wysłać do biura projektowego.