System ścieżek rowerowych w Siechnicach na przestrzeni ostratnich lat zaczął się mocno rozbudowywać. Inne inwestycje związane z budową ścieżek i chodników są w trakcie realizacjI.

- Ścieżki rowerowe łączące ul. Słoneczną z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia i Zachrzycami już jest w trakcie reaizacji - mówi Milan Ušák, Burmistrz Siechnic.

W maju rozpoczęła się również budowa chodnika wzdłuż ul. Krasińskiego w miejscowości Ozorzyce. Łączny koszt wymienionych inwestycji wyniósł ponad milion trzysta tysięcybb złotych. Inwestycje w Świetej Katarzynie, Zacharzycach i Ozorzycach są częściowo finansowane z budżetu gminy i programów Powiatu Wrocławskiego. Natomiast ścieżki w Siechnicach finasuje gmina i deweloper, który w okolicy wybudował osiedle mieszkaniowe. W ramach projektu powstały nowe oświetlenie i pas zieleni. Burmistrz siechnic Milan usak zapowiada, że na realizację czekają  także drogi rowerowe, które doporwadzą do kolejnej inwestycji, czyli węzłów multimodalnych. W planch jest także jeden duży projket. 

- Ważnym projektem realizowanym w kolejnej perspektywie unijnej bedzie szlak Blue Velo, która bedzie łaczyć południową cześć kraju z zachodnią - podsumowuje burmistrz.

Szlak Blue Velo ma przebiegać przez pięć województwa od zachodniej do południowej Polski, wzdłuż Odry. Ostatecznie  ma liczyć prawie tysiąć kilometrów. Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, do którego miedzy innymi należy gmina Siechnice.